MEDLIN.cz

We save your time! (Sorry, available only in Czech)

Vážená paní, vážený pane,
v naší ordinaci je zaveden recepční systém objednávání k lékařským prohlídkám a konzultacím. Čas objednání se snažíme dodržet, respektujte však možnost prodlení, které je dáno ošetřením akutních případů.
V zájmu šetření Vašeho času řeší některé úkony recepce. Jedná se zvláště o předpis léků, které dlouhodobě užíváte, vypisování některých potvrzení. Některé úkony je možné uskutečnit přes internet.
V této souvislosti obraťe svoji pozornost k infomracím pro pacienty o zpracováni osobních údajů.

Na našich stránkách naleznete potřebné formuláře, které si můžete předvyplnit a zaslat elektronicky (ochrana a zabezpečení dat je zajištěna), následně je vyřídíte při mnohem kratší návštěvě s minimální dobou strávenou v ordinaci.

K sestře se objednávejte na pravidelné kontroly krevního tlaku, plánované kontroly EKG,CRP, INR a laboratorní odběry, převazy drobných ran, aplikace injekcí atp. Zdravotní sestra bude lékaře informovat o Vašem zdravotním stavu a v případě potřeby Vám zajistí vyšetření u lékaře.
Při vzniku náhlých potíží, stejně jako v případě nebezpečí prodlení, je lékař k dispozici v ordinačních hodinách i bez objednávání. Ve vlastním zájmu alespoň Vaši návštěvu telefonicky avizujte, vyhnete se nadbytečnému čekání na ošetření a omezíte kontakt s ostatními pacienty.


Přijetí posledního pacienta lékařem je 30 minut před koncem ordinační doby.
Před odběrem krve si prostudujte instrukce, které naleznete . Ošetření mimo ordinační hodiny je možné výhradně po předchozí domluvě s lékařem.

Informations about GP’s Office

Family and internal medicine

Ordinace
 • 24-hour emergency access and ambulance service, 24-hour house call availability
 • We can diagnose and provide follow-up care for most chronic medical conditions including hypertension, diabetes, cholesterol problems, arthritis,and pulmonary disease such as asthma and COPD, musculoskeletal problems, headache, low back pain, osteoporosis...
 • We perform routine physical examinations and perform cancer detection services such as breast exams, prostate exams, hemoccult tests, and PSA tests
 • ECG. Spirometry. Ultrasound, Doppler, Duplex and Triplex
 • Infusion therapy. Vaccinations.Travel medicine
 • CRP test
 • Laser therapy
 • Complete blood tests, biochemistry, urine analysis
 • Where necessary, we consult with specialists in all other fields of medicine

Neurology

Neurologie
 • Neurology Treatment of Locomotor Apparatus Disorders, Headaches and Disorders of the Spine and Joints
 • Diagnosis and Treatment of Migraines, Epilepsy and other Seizures
 • Electroencephalography
 • Treatment of Brain Vessel Diseases followed by Rehabilitation
 • Diagnosis and Treatment of Degenerative and Behavioural Disorders - Parkinson's Disease, Alyheimer's Disease Etc
 • Diseases of the Peripheral Nervous System
 • Treatment of Osteoporosis

Physiotherapy

Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
 • Rehabilitation, physical therapy
 • Complex preventive programmes against heart disease as well as individualized weight reduction programmes can be also provided
 • Massage, regeneration and fitness
 • Electrotherapy, magnetotherapy, ultrasound therapy, Laser, REBOX, solux, UV
 • Also provided are individual fitness plans
 • Home visits