MEDLIN.cz

Ceník výkonů

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele, nesouvisející s léčebně preventivní péčí (potvrzení ke studiu, sportovní činnost, řidičský průkaz, zdravotní průkaz apod.) Registrovaný pacient 600 Kč, neregistrovaný pacient 1000 Kč
Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let věku. Registrovaný pacient 400 Kč, neregistrovaný pacient 1000 Kč.
Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele. Registrovaný pacient 800 Kč.
Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele. Registrovaný pacient 600 Kč.
Doprava v návštěvní službě nad limit úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Praha 6 - paušální cena 300Kč, ostatní 300Kč + 40 Kč/km.
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování. 200 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně.
Klinické vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele. 500 Kč + poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře.
Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta či zaměstnavatele. 200 Kč + poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře.
Vyšetření, ošetření či konzultace mimo stanovené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta či zaměstnavatele. Účtuje se každých započatých 15 minut 300 Kč, počáteční platba 500 Kč + cestovní náklady 40 Kč/km jde-li o ošetření mimo ordinaci nebo při zvláštním příjezdu lékaře do ordinace. Navýšení ceny o 50% v době od 19 do 7 hod. Navýšení ceny o 100% ve dnech pracovního klidu a ve svátcích.
Návštěva hospitalizovaného pacienta v lůžkovém zařízení s osobní konsultací lékařů z ošetřujícího komplementu nemocnice. Účtuje se každých započatých 15 minut 300 Kč, počáteční platba 500 Kč + cestovní náklady 40 Kč/km. Navýšení ceny o 50% v době od 19 do 7 hod. Navýšení ceny o 100% za dny pracovního klidu a svátky.
Telefonická konzultace (mimo ordinační hodiny na linku ordinace lékaře). Účtuje se každá započatá minuta. 20 Kč za minutu, minimálně 100 Kč.
Roční paušál na privátní telefonní číslo lékaře a možnost telefonicky konzultovat zdravotní stav registrovaného pacienta po dobu 24 hodin denně 365 dní v roce. Cena 9.000 Kč.
Osobní lékař. 48.000 Kč za osobu a rok, 144.000Kč za čtyřčlennou rodinu a rok.
Emailová konzultace s lékařem Konzultace s lékařem přes email je placenou službou nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Cena za konzultaci začíná na částce 100Kč za jeden konzultační případ. Celková konečná cena se řídí rozsahem, odbornou a časovou náročností pro vypracování odpovědi. Žádost o vystavení receptu na dlouhodobě užívané léky, které již byly v ordinaci předepisovány, není zpoplatněna. Úhrada se provádí v hotovosti při osobní návštěvě v ordinaci nebo bankovním převodem na označený účet.
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí. Účtuje se každých započatých 15 minut 300 Kč.
Neurologické vyšetření na žádost pacienta. Od 750 Kč.
Aplikace infúze (bez ceny léčiv). 120 Kč.
EEG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku. Od 1000 Kč.
EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku. 250 Kč.
Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku - Holter. 600 Kč.
Spirometrie - vyšetření plicních funkcí s interpretací výsledku. 220 Kč.
Pulzní oxymetrie – měření nasycení krve kyslíkem s interpretací výsledku. 50 Kč.
Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu. 250 - 1000 Kč.
Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku. 250 Kč.
CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku. 150 Kč.
CardioDetect test k vyloučení akutního infarktu myokardu s interpretací výsledku. 700 Kč.
Ulti-med Chlamydia - vyšetření přítomnosti protilátek proti chlamydiím s interpretací výsledku. 200 Kč.
Ulti-med IM – vyšetření přítomnosti protilátek infekční mononukleózy s interpretací výsledku. 80 Kč.
Anoskopie. Od 100 Kč.
Drobný kosmetický výkon – malá chirurgie. Od 300 Kč.
Nastřelení náušnice, piercing - jedno ucho včetně dočasné náušnice. 480Kč.
ORL toaleta. Od 100 Kč.
Ošetření biostimulačním laserem. Od 70 Kč za aplikaci.
Elektrofyzikální rehabilitační terapie. Od 40 Kč za aplikaci.
Individuální péče poskytovaná fyzioterapeutem (kineziologický rozbor, mobilizace, měkké techniky, masáž klasická, masáž reflexní, masáž vazivová, individuální a kondiční léčebná tělesná výchova). 300 Kč/15min.
Další a jiné úkony po dohodě s lékařem za individuální ceny. Další a jiné úkony po dohodě s lékařem za individuální ceny.
Přístrojová lymfodrenáž. Od 300Kč/30min. Informujte se o výhodné ceně Vašeho individuálního abonentního programu.
Preventivní zdravotní program pro dospělé Od 4490 Kč

Ceník výkonů - ke stažení

Zde si můžete stáhnout podrobné informace o ordinaci a ceník výkonů ve formátu PDF