MEDLIN.cz

Naše tipy

Přemýšlejte o očkování
Informace o očkování a doporučení pro cesty do zahraničí naleznete například zde
Zdravotní pojišťovny svým klientům na některá vybraná očkování finančně přispívají.

Donesené očkovací látky či jiná injekčně podávaná léčiva pacientům zásadně neaplikujeme. Nemůžeme garantovat zachování chladového řetězce a garantovat správné zacházení s léčivým přípravkem před podáním. Nedodržení této praxe by mohlo vést k poškození pacienta a vystavení se rizika trestního oznámení. Děkujeme za pochopení.


LYMFODRENÁŽ

Osvědčená léčebná metoda využitelná v rehabilitaci i estetické medicíně. Pacienty velmi příjemně vnimaná terapie s okamžité viditelnými výsledky. Tělo není zatěžováno léky. Doplňková léčba chronických otoků, žilní nedostatečnosti, poúrazových otoků, úponové bolesti, artrózy, syndrom karpálního tunelu, diabetická angiopatie, dny, ischemická choroba dolních končetin, algodystrofický syndromu, obezity... Oblíbené a velmi efektivní je využití metody v kosmetické a estetické medicíně. Výborné výsledky jsou pozorovány při řešení celulitidy, syndromu těžkých nohou, prevenci vzniku křečových žil, při liposukční péči, po sportovní rekonvalescence a regenerace, detoxifikaci atd.


AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU (HOLTER TK, ABPM)

Pomocí malého přístroje a manžety na měření krevního tlaku, kterou má pacient nasazenu na paži 24-48 hodin, zjišťujeme časový profil krevního tlaku. Můžeme nyní lépe optimalizovat léčbu našich pacientů. Ověříme správnost nastavení farmakologické léčby, eliminujeme vliv tzv. "syndromu bílého pláště". Informace o hodnotách krevního tlaku pacienta v průběhu běžného dne lépe vypovídají o stupni a závažnosti onemocnění než hodnoty měřené jednorázově v ordinaci.


LASER

Kladné výsledky využití biostimulačního efektu LASERu jsou zaznamenány např. v léčbě ortopedických a neurologických onemocnění - bolesti zad, kloubů, šlach a svalů, léčbě všech stádií jizev, strií, bércových vředů a jiných defektů, lupénky, ekzémů, akné, oparů a v široké paletě dalších indikací. Laserová terapie je moderní součástí rehabilitace a léčby ve sportovním lékařství...


CRP

Má význam nasadit antibiotika nebo je možné infekční onemocnění "vyležet"? Provádíme vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu. Tento test s velmi vysokou přesností umožní rozhodnout o správném postupu a vyhnout se zbytečnému zatížení imunitního systému a neefektivnímu užívání antibiotik při virových onemocněních. Nevyžaduje se odběr nalačno.


INR

Vyšetření systémem CoaguChek je přínosem pro řízení antikolagulační léčby nemocných, kteří užívají Warfarin. Výhodou je potřeba odběru jediné kapky krve z prstu, nikoliv nutnost opakovaného žilního odběru krve. Výsledek je znám do 60 vteřin a tak je možná bezprostřední úprava terapie. Nevyžaduje se odběr nalačno.


EKG

A další specializovaná vyšetření k odhalení kardiovaskulárních onemocnění. Doporučení snížení individuálního rizika onemocnění cév srdce a mozku.


HAEMOCULT

Ve většině případů se zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku vyvíjí na podkladě dlouhodobě rostoucích nezhoubných polypů nebo adenomů, které se nemusí na subjektivním pocitu zdraví nijak projevit. Preventivní vyšetření ke zjištění skrytého krvácení do stolice standardizovaným testem můžeme zachytit chorobné změny v tlustém střevě. Včasné zjištění může předejít velmi závažným komplikacím a např. rozvoji rakoviny tlustého střeva a konečníku.


SPIROMETRIE

Základní metoda k diagnostice onemocnění plic a dýchacích cest. Včasný záchyt astmatu, následků kouření a jiných důvodů dušnosti nebo dlouho trvajícího kašle. Zjištění funkční zdatnosti v rámci např. předoperační přípravy.


SONOGRAFIE

Ultrazvukové vyšetření, při kterém se nepoužívá invazivních metod nebo nebezpečného ionizujícího RTG záření. Umožňuje odhalit např. žlučové kameny, nemoci jater, slinivky břišní či jiné důvody trávicích obtíží, onemocnění ledvin, močových cest, onemocnění cév, ale i svalů, kloubů aj.


PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Sestaveno ve spolupráci s předními odborníky primární lékařské péče, kardiology, internisty, onkology, infektology a odborníky v pracovním lékařství na základě poznatků a pravidel medicíny založené na důkazech - evidence based medicine.


ORIENTAČNÍ TÓNOVÁ AUDIOMETRIE

V rámci pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců v riziku hluku provádíme vyšetření sluchu tónovou audiometrií. Toto vyšetření je možné použít i pro diagnostiické a léčebné účely.